Ana Sanat Ve Eğlence Realizm Rehberi: 5 Ünlü Realist Sanatçı ve Eser

Realizm Rehberi: 5 Ünlü Realist Sanatçı ve Eser

Gerçekçilik, on dokuzuncu yüzyıl Fransa'sında Gustave Coubert, Jean-François Millet ve Honoré Daumier gibi ressamlar tarafından kurulmuş bir sanat hareketidir. Hareket, işçi sınıfı yaşamının doğal, cesur ayrıntılarına kesin olarak dikkat çekti.

Bölüme Atla


Jeff Koons Sanat ve Yaratıcılığı Öğretiyor Jeff Koons Sanat ve Yaratıcılığı Öğretiyor

Jeff Koons size renk, ölçek, biçim ve daha fazlasının yaratıcılığınızı kanalize etmenize ve içinizdeki sanatı yaratmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğretiyor.Daha fazla bilgi edin

Sanatta Gerçekçilik Nedir?

Gerçekçilik, on dokuzuncu yüzyılda sanatçıların gündelik konuları ve sıradan insanları gerçekçi ve doğal ayrıntılara büyük bir dikkatle resmetmeye çalıştığı bir sanat hareketiydi. Gerçekçilik, on sekizinci yüzyılda Batı sanatına egemen olan entelektüel ve sanatsal bir hareket olan Romantizmden doğdu. Romantik Dönem sanatçıları, tipik olarak bir sahnenin duygusuna odaklanan son derece ayrıntılı resimler üretti. Realizm, işçi sınıfı figürlerini yüceltmek ve gündelik hayatı göstermek için aynı detaylı boyama tekniklerini kullanmayı amaçladı.

Erken realistler etraflarındaki dünyadan sahneler çizdiler: çiftçiler, işçiler, ahır hayvanları ve köy yolları, gerçek hayatta göründükleri ve hareket ettikleri gibi tasvir edildi. Honoré Daumier gibi sanatçılar, üst ve alt sınıflar arasındaki sosyal ve ekonomik bölünmelere odaklanarak çalışmalarına sosyal yorumlar eklediler.

Sanatta Gerçekçiliğin Kısa Tarihi

Sanat tarihi, realist hareketin doğduğu yer olarak on dokuzuncu yüzyıl ortası Fransa'sını ve ilk uygulayıcısı olarak Gustave Courbet'yi gösterir. İşte gerçekçiliğe kısa bir tarihsel bakış:  • Courbet temeli atıyor . Courbet'nin büyük ölçekli natürmort tuvalleri, gündelik faaliyetlerde bulunan işçileri ve diğer işçi sınıfı figürlerini tasvir ediyordu, ancak Romantik hareketin dini resimleriyle aynı kapsam ve genişliğe sahipti. Courbet, diğer sanatçıları çalışmalarına benzer bir yaklaşım benimsemeye teşvik etti ve Jean-François Millet, Rosa Bonheur ve Édouard Manet'nin resimleri, resimdeki vurgunun Romantizmden gerçekçiliğe kaymasına yardımcı oldu.
  • Gerçekçilik uluslararasılaşıyor . Gerçekçiliğin etkisi, Fransa sınırlarının ötesine, dünyanın diğer bölgelerindeki sanatçılara, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldı. Sanatçılar Winslow Homer ve Thomas Eakins, on dokuzuncu yüzyıl boyunca Amerikan gerçekçiliğinin başlıca savunucuları arasındaydı. Edward Hopper'ın duygusuz ve sessizce etkileyici resimleri ve Ashcan School sanatçıları tarafından New York'un en yoksul mahallelerindeki yaşamın son derece ayrıntılı reprodüksiyonları, yirminci yüzyılın gerçekçi geleneğini sürdürüyor. Amerikan realist hareketine ek olarak, Ukrayna'nın en etkili sanatçılarından biri olarak kabul edilen Ilya Repin'in resimlerinde gerçekçilik gelişti.
  • Gerçekçilik diğer sanatsal hareketleri etkiler . Sanatçıları etkilemenin yanı sıra gerçekçilik, 1860'larda Fransa'da izlenimciliğin gelişimiyle bağlantılıydı. Gerçekçilik gibi, izlenimcilik ve onun savunucuları -Claude Monet, John Constable, Jean-Baptiste-Camille Corot- kesin ayrıntılardan ziyade yoruma odaklanarak günlük yaşamdan alınan anları yakalamaya çalıştı. Gerçekçiliğin ilkelerini yirminci yüzyıl sanat hareketlerinde bulabilirsiniz. fotogerçekçilik ve günlük yaşamdan sahnelerin daha da ayrıntılı ve kesin reprodüksiyonlarını yaratmak için fotoğraf ve mekanik araçlar kullanan hiperrealizm.
Jeff Koons Sanat ve Yaratıcılığı Öğretiyor James Patterson Yazmayı Öğretiyor Usher Performans Sanatını Öğretiyor Annie Leibovitz Fotoğrafçılığı Öğretiyor

5 Ünlü Realist Sanatçı ve Eser

Birkaç on dokuzuncu yüzyıl Fransız sanatçısı, resimleriyle gerçekçiliğin temel kurallarını oluşturmaya yardımcı oldu. Hareketteki önemli figürler ve sanat eserleri arasında şunlar vardı:

  1. Gustave Courbet : Romantizmin büyük zenginliğine karşı duyulan hoşnutsuzluk, Courbet'nin büyük ölçekli çalışmalarını emekçiler ve diğer işçi sınıfından insanlar üzerinde odaklamasına ve karşılığında gerçekçilik hareketinin temellerinin atılmasına yardımcı oldu. Onun resmi Taş Kırıcılar (1849–50), yol için çakıl oluşturmak için kirli giysilerle uğraşan, yüzleri izleyiciye dönük olmayan işçileri öne çıkardı. Ornans'ta Bir Defin (1849–50), Romantizmin herhangi bir saygısı veya dini olmadan basit bir cenaze sahnesi tasvir etti.
  2. Jean-Francois Darı : Millet, çalışmalarında işçi sınıfı yaşamını kopyaladı. 1848 tablosu Kazanan Romantizm ve Yüksek sanatta daha büyük konular için aynı boy ve sanata sahip bir işçiyi tasvir eder. toplayıcılar buğday tarlasında çalışan üç kadının gerektirdiği fiziksel beceriye odaklanıyor. Millet, realist hareketin kurulmasına yardımcı olmanın yanı sıra, aynı adı taşıyan Fransız köyünün etrafındaki manzaranın sade güzelliğini tasvir etmeye çalışan bir grup ressam olan Barbizon Okulu'nun kurucularından biriydi.
  3. Honoré Daumier : Daumier, karikatürleri şehrin üst ve alt sınıfları arasındaki sosyal, politik ve ekonomik farklılıkları yakalayan ve birçok Fransız vatandaşının yaşadığı zor koşullara dikkat çeken bir matbaacı ve ressamdı. Fransız ressamın eseri acımasızca dürüst olabilir: 1834 eseri Rue Transnonain, 15 Nisan 1834 , hükümet birliklerinin bir şüpheliyi takip ederken masum çevredekilerin üzerine silahlarını boşalttığı Paris'teki bir isyanın sonrasını gösterdi. Daumier'in çalışması, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişen, sosyal gerçekçilik adı verilen gerçekçi sanatın bir dalını etkileyecekti.
  4. Rosa Mutluluk : On dokuzuncu yüzyılın en başarılı kadın gerçekçi ressamlarından biri olan Bonheur'un hayvan resimleri, Fransa'nın tarlalarında ve çiftliklerinde yaşamın kabaca yontulmuş güzelliğini buldu. 1848 çalışması Nivernais'te çiftçilik bir öküz ekibini görkemli yaratıklar haline getirdi ve o yıl Fransız Salonunda birincilik ödülü kazandı.
  5. Edward Hopper : Amerikan realizminin tartışmasız en ünlü figürü olan Hopper'ın resimleri dinginliği, tarafsızlığı ve mesafeyi vurguladı. 1942 resmi gece şahinleri Gece geç saatlerde bir lokantada patronları ve çalışanları gözetleyen , en tanınmış Amerikan sanat tabloları arasındadır.

Usta sınıfı

Sizin için Önerilen

Dünyanın en büyük beyinleri tarafından verilen çevrimiçi dersler. Bu kategorilerdeki bilginizi genişletin.

Jeff Koons

Sanat ve Yaratıcılığı ÖğretirDaha Fazla Bilgi Edinin

Yazmayı öğretir

Daha Fazla Bilgi Edinin

Performans Sanatını Öğretir

Daha Fazla Bilgi Edinin Annie Leibovitz

Fotoğrafı Öğretir

Daha fazla bilgi edin

Sanatsal Yeteneklerinizden Yararlanmaya Hazır mısınız?

kapmak MasterClass Yıllık Üyeliği ve şeker renkli balon hayvan heykelleriyle tanınan üretken (ve güvenilir) modern sanatçı Jeff Koons'un yardımıyla yaratıcılığınızın derinliklerine inin. Jeff'in özel video dersleri size kişisel ikonografinizi tam olarak belirlemeyi, renk ve skalayı kullanmayı, günlük nesnelerdeki güzelliği keşfetmeyi ve çok daha fazlasını öğretecek.