Ana Bilim Ve Teknoloji Teoriye Karşı Hipotez: Bilimsel Yöntemin Temelleri

Teoriye Karşı Hipotez: Bilimsel Yöntemin Temelleri

'Teori' ve 'hipotez' terimlerinin birbirinin yerine kullanıldığını duyabilirsiniz, ancak bu iki bilimsel terimin bilim dünyasında büyük ölçüde farklı anlamları vardır.

Bölüme Atla


Neil deGrasse Tyson Bilimsel Düşünmeyi ve İletişimi Öğretiyor Neil deGrasse Tyson Bilimsel Düşünmeyi ve İletişimi Öğretiyor

Tanınmış astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, size nesnel gerçekleri nasıl bulacağınızı öğretiyor ve keşfettiklerinizi iletmek için araçlarını paylaşıyor.Daha fazla bilgi edin

Hipotez Nedir?

Bilimsel bir hipotez, gözlemlenebilir bir fenomen için önerilen bir açıklamadır. Başka bir deyişle, bir hipotez, birden çok değişken arasındaki ilişki hakkında eğitimli bir tahmindir. Bir hipotez, bir bilim insanının araştırma yapmadan önce önerdiği taze, tartışmasız bir fikirdir. Bir hipotezin amacı, bir olay için geçici bir açıklama, bilim adamlarının deney yoluyla destekleyebileceği veya çürütebileceği bir açıklama sağlamaktır.

Temel Bir Hipotez Örneği

Bir hipotez oluşturmak, bilimsel yöntemin önemli bir bileşenidir. Yeni bir hipotezi nasıl oluşturabileceğinize dair günlük bir örneği düşünün ve bilimsel yöntemin adımlarını kullanarak onu test edin:

  1. Gözlem : Arabanız çalışmayacak.
  2. Soru : Pil bitmiş mi?
  3. Hipotez : Akü bitmişse, takviye kabloları şarj olmasına yardımcı olur ve araç çalışır.
  4. Deney : Takviye kablolarını aküye bağlarsınız.
  5. Sonuç : Araba çalışır.
  6. Sonuç : Piliniz bitmişti ve hipoteziniz doğruydu.

Teori Nedir?

Bilimsel bir teori, bilimsel topluluk arasında yaygın olarak kabul edilen ve verilerle desteklenen doğal bir fenomen için bir açıklamadır. Bilimsel teoriler birçok test ve deneyle doğrulanır, yani teorilerin değişmesi olası değildir. Teori kelimesi bilim dünyasının dışında basit bir önseziyi tanımlamak için yaygın olarak kullanılırken, bilim adamları bu terimi bir olay için geniş çapta kabul gören bir açıklamayı tanımlamak için kullanırlar.Bir teorinin amacı, belirli fenomenleri açıkça açıklayan genel bir ilke oluşturmaktır. Bir teori bir tahmin olmasa da, bilim adamları teorileri doğal dünyanın açıklanamayan bir yönü hakkında bir tahminde bulunmaya yardımcı olmak için kullanabilirler.

Neil deGrasse Tyson Bilimsel Düşünme ve İletişimi Öğretiyor Dr. Jane Goodall Korumayı Öğretiyor Chris Hadfield Uzay Keşfi Öğretiyor Matthew Walker Daha İyi Uyku Bilimini Öğretiyor

4 Bilimsel Teori Örnekleri

Aşağıda tarihin en devrimci teorilerinden birkaçı bulunmaktadır. Unutmayın, bu iddiaları teori yapan şey, onların bilimsel kanıtlarla desteklenmesidir.

  1. Big bang teorisi : Big Bang Theory, evrenin 13,8 milyar yıl önce küçük bir tekillik olarak başladığını ve aniden genişlediğini iddia ediyor.
  2. Güneş merkezli Teori : Nicolaus Copernicus'un teorisi, Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü gösteriyor.
  3. Genel Görelilik Teorisi : Albert Einstein'ın teorisi, büyük kütleli nesnelerin (Dünya gibi) uzay-zamanda yerçekimi olarak deneyimlenen bir bozulmaya neden olduğunu iddia eder. Bu teori aslında en ünlü bilimsel yasalardan biri olan Newton'un Evrensel Yerçekimi Yasası'nın yerini aldı.
  4. Doğal Seleksiyon Yoluyla Evrim Teorisi : Charles Darwin'in teorisi -en kısa ve öz bir şekilde en uygun olanın hayatta kalması şeklinde özetlenir- organizma popülasyonlarında zaman içinde meydana gelen kademeli değişikliklerin, bu organizmaların hayatta kalmasına izin veren özelliklerin ortaya çıkmasına nasıl yol açtığını açıklar.

Teori ve Hipotez: Fark Nedir?

Bir hipotez, geçici bir açıklama veya tahmin önerir. Bir bilim adamı, hipotezini belirli bir gözlemlenen olaya dayandırır ve bu olayın nasıl veya neden gerçekleştiğine dair eğitimli bir tahminde bulunur. Hipotezleri, test ve deneylerle doğru veya yanlış olarak kanıtlanabilir. Öte yandan bir teori, bir olay için kanıtlanmış bir açıklamadır. Teoriler, test edilmiş ve doğrulanmış verilere dayanır ve bilim adamları, kusursuz olmasa da, teorilerin doğru olduğunu geniş çapta kabul eder.Usta sınıfı

Sizin için Önerilen

Dünyanın en büyük beyinleri tarafından verilen çevrimiçi dersler. Bu kategorilerdeki bilginizi genişletin.

Neil de Grasse Tyson

Bilimsel Düşünmeyi ve İletişimi Öğretir

Daha Fazla Bilgi Edinin Dr. Jane Goodall

Korumayı Öğretir

Daha Fazla Bilgi Edinin

Uzay Keşfi Öğretir

Daha Fazla Bilgi Edinin

Daha İyi Uyku Bilimini Öğretir

Daha fazla bilgi edin

Daha fazla bilgi edin

Neil deGrasse Tyson, Jane Goodall, Chris Hadfield ve daha fazlası dahil olmak üzere iş ve bilim alanında önde gelen isimler tarafından verilen video derslerine özel erişim için MasterClass Yıllık Üyeliğini edinin.